Aşezarea s-a format după anul 1800 din familiile de clăcaşi ai mânăstirii care învecinându-se cu lacul Ţigăneşti a preluat numele acestuia. Situat pe teritoriul comunei Ciolpani, lacul este acoperit de o bogată vegetaţie (stuf, papură, nuferi, stânjenei galbeni, etc.), iar în adâncurile lui trăiesc diferite soiuri de peşte.
În pădurea Ciolpani există o rezervaţie dendrologică având o suprafaţă de 50 ha şi o staţiune de cercetări forestiere.
La mijlocul lunii august se organizează în Ciolpani un târg unde se vând, printre altele, obiecte de ceramică realizate de olarii din satul Piscu, component al comunei.
Din Ciolpani, un drum modernizat duce la mânăstirea Ţigăneşti (3 km), atestată documentar încă din 1780 ca schit de călugări. În biserica mânăstirii, ridicată în 1812 de un grup de ctitori în frunte cu marele ban Golescu, pot fi văzute icoane vechi şi picturi din 1895. Un frumos ancadrament ornat cu motive florale împodobeşte intrarea în biserică.