Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Hotarari ale consiliului local pe anul 2020

Hotararea nr.1 privind alegerea presedintelui de sedinta
Hotararea nr 2 privind aprobarea planului anual de actiuni sau lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca pentru persoanele apte de munca
Hotararea nr.3 privind aprobarea Planului anual privind serviciile sociale
Hotararea nr.4 stabilirea listei cu situatii deosebite care justifica acordarea ajutoarelor de urgenta
Hotararea nr.5 privind aprobarea Raportului de evaluare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor in situatii de urgenta
Hotararea nr.6 privind aprobarea actului aditional nr.4 la Contractul de Delegare a Gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice
Hotararea nr.7 privind aprobarea incadrarii in categoria drumurilor comunale a unor drumuri de exploatare
Hotararea nr.8 privind atribuirea de denumire unei strazi noi din localitatea Ciolpani, judetul Ilfov
Hotararea nr.9 privind darea din administrarea Consiliului Local Ciolpani in administrarea Consiliului Judetean Ilfov a unor sectoare de drum
Hotararea nr.10 privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant de stat si particular din comuna Ciolpani an scolar 2020-2021
Hotararea nr.11 privind alocarea de la bugetul local al comunei Ciolpani in vederea sustinerii financiare a participarii A.P.A Ilfov la competitia VICTORY CUP
Hotararea nr.12 privind aprobarea incheierii exercitiului bugetar pe anul 2019
Hotararea nr.13 privind aprobarea bugetului local pe anul 2020 al comunei Ciolpani, judetul Ilfov.
Hotararea nr.14 privind acceptarea unei sponsorizari de catre grupul de firme TCS
Hotararea nr.15 privind atribuirea de denumire unor strazi noi din comuna Ciolpani
Hotararea nr.16 privind aprobarea preluarii in proprietatea privata  a comunei Ciolpani ,a terenului in suprafata de 545 mp,cu destinatia actuala drum de acces
Hotararea nr.17 privind aprobarea cuantumului burselor si a numarului de burse acordate acordate  elevilor claselor a VIII a din invatamantul preuniversitar de stat
Hotararea nr.18 privind privind acordarea de mandate speciale
Hotararea nr.19 privind acordarea de mandate speciale
Hotararea nr.20 privind acordarea de mandate speciale
Hotararea nr.21 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar din anul 2019, in anul 2020.
Hotararea nr.22 privind acordarea de mandate speciale
Hotararea nr.23 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local Ciolpani, pe o perioada de 3 luni.
Hotararea nr.24 privind aprobarea inceperii investitiei Modernizare sistemului de iluminat public in comuna Ciolpani, judetul lfov.
Hotararea nr.25 privind aprobarea Programului Primul meu ghiozdan pentru sus_inerea înva_amântului _colar în comuna Ciolpani.
Hotararea nr.26 privind aprobarea modificarii amplasamentelor si atribuirea unor terenuri in folosinta gratuita in baza Legii nr. 15 din 2003
Hotararea nr. 27 privind aprobarea cuantumului burselor si a numarului de burse acordate acordate  elevilor  din invatamantul preuniversitar de stat  din Comuna Ciolpani
Hotararea nr.28 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local Ciolpani, pe o perioada de 3 luni.
Hotararea nr.29 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Ciolpani
Hotararea nr.30 privind alegerea viceprimarului  comunei Ciolpani, judetul Ilfov
Hotararea nr.31 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al comunei Ciolpani
Hotararea nr.32 privind aprobarea cuantumului burselor si a numarului de burse  acordate elevilor
Hotararea nr.33 privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport cadrelor didactice din comuna Ciolpani, judetul Ilfov
Hotararea nr.34 privind desemnare reprezentanti ai Consiliului Local Ciolpani in Consiliul de Administratie si in Comisia pentru Evaluare si Asigurarea Calitatii
Hotararea nr.35 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ-investitor S.C. YAPAN CONSTRUCTION & TURISM S.R.L.
Hotararea nr.36 privind aprobarea documentatiei PUZ – ansamblu rezidential P+1E+M
Hotararea nr.37 privind atribuirea de denumire unor strazi noi din localitatea Ciolpani, judetul Ilfov
Hotararea nr.38 privind acordarea unui ajutor de urgenta familiei domnului Draghici Gheorghe in vederea refacerii locuintei in distruse in urma unui incendiu.
Hotararea nr.39 privind acordarea unui ajutor de urgenta familiei domnului Catrinoiu Claudiu in vederea refacerii locuintei in distruse in urma unui incendiu.
Hotararea nr.40 privind rectificarea bugetului local al comunei Ciolpani pe anul 2020
Hotararea nr.41 privind stabilirea impozitelor  si taxelor locale pentru anul 2021 pe raza comunei Ciolpani,Judetul Ilfov.
Hotararea nr.42 privind acordarea unor premii familiilor din comuna Ciolpani care au implinit minim 50 de ani de casatorie neintrerupta
Hotararea nr.43 privind acordarea de mandate speciale
Skip to content