Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Hotarari ale consiliului local pe anul 2021

Hotararea nr.1 privind aprobarea validarii Dispozitiei nr. 130 din 21.12.2020 a domnului primar, privind rectificarea bugetului local pe anul 2020
Hotararea nr.2 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar din anul 2020, in anul 2021
Hotararea nr.3 privind aprobarea planului anual de acţiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru persoanele apte de muncă
Hotararea nr.4 privind numarul de posturi de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2021
Hotararea nr.5 stabilirea listei cu situatii deosebite care justifica acordarea ajutoarelor de urgenta
Hotararea nr.6 privind desemnarea consilierilor care vor face parte din Comisia de evaluare a performantelor profesionale ale secretarului general
Hotararea nr.7 privind aprobarea Raportului de evaluare a capacitatii de apararea impotriva incendiilor
Hotararea nr.8 privind dezmembrarea imobilului – teren in suprafata de 50.798 mp – situat in intravilanul comunei Ciolpani
Hotararea nr.9 privind atribuirea de denumire unor strazi noi din localitatea Ciolpani, judetul Ilfov
Hotararea nr.10 privind modificarea anexei 1 – Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Ciolpani
Hotararea nr.11 privind darea din administrarea Consiliului Local Ciolpani in administrarea Consiliului Judetean Ilfov a unor sectoare de drum
Hotararea nr.12 privind aprobarea cofinantarii de catre Consiliul Local Ciolpani a lucrarilor de extindere a conductei de gaze naturale
Hotararea nr.13 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
Hotararea nr.14 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, Statul de functii si Organigrama a Serviciului Public de Gospodarie Comunala Ciolpani SRL
Hotararea nr.15 privind declansarea procedurii de selectie a membrilor consiliului de administratie al Serviciului Public de Gospodarie Comunala Ciolpani SRL
Hotararea nr.16 privind incheierea unui contract intre SC Sauber Corporation SRL si comuna Ciolpani
Hotararea nr.17 privind modalitatea de raportare a cantităților de deșeuri municipale de către  SC. SAUBER CORPORATION SRL
Hotararea nr.18 privind instituirea unor facilitati fiscale si aporbarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare
Hotararea nr.19 privind darea in folosinta gratuita pe o perioada de 5 ani catre IPJ Ilfov a unui spatiu din comuna Ciolpani
Hotararea nr.20 privind acordarea de mandat special in cadrul Adunarii Generalea ADIGIDI
Hotararea nr.21 privind  aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2021
Hotararea nr.22 privind aprobarea organizarii retelei scolare de invatamant preuniversitar de stat si particular din comuna Ciolpani pentru anul scolar 2021-2022
Hotararea nr.23 privind  acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov
Hotararea nr.24 privind  acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov
Hotararea nr.26 privind aprobarea participarii Consiliului Local la Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata
Hotararea nr.27 privind aprobarea Actului Aditional nr. 5 la  Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare
Hotararea nr.28 privind aprobarea modificarii contractului de delegare a gestiunii Serviciului Public de Gospodarire Comunala Ciolpani SRL, judetul Ilfov
Hotararea nr.29 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate persoanelor fizice si juridice de catre SC Serviciul Public de Gospodarie Comunala Ciolpani SRL
Hotararea nr.30 privind schimbarea clasificarii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Ciolpani, judetul Ilfov
Hotararea nr.31 privind alocarea de la bugetul local a unui sprijin financiar pentru Parohia Piscu
Hotararea nr.32 privind aprobarea organizarii festivitatilor de absolvire a claselor terminale (banchet) ale Scolii Gimnaziale nr. 1 Ciolpani
Hotararea nr.33 privind sponsorizarea Clubului Sportiv AKIRA Bucuresti pentru participarea la Campionatul European de Karate
Hotararea nr.34 privind aprobarea Raportului de evaluare prin care s-a stabilit pretul de vanzare a loturilor de teren atribuite in baza Legii nr. 15 din 2003
Hotararea nr.35 privind acceptarea unui transfer reprezentand AUTOUTILITARA  marca Mitsubishi L200, de la Inspectoratul de Stat in Constructii – ISC
Hotararea nr.36 privind aprobarea cuantumului burselor si a numarului de burse acordate elevilor  din invatamantul preuniversitar de stat  din Comuna Ciolpani
Hotararea nr.37 cu privire la aprobarea decontarii cheltuielilor de transport cadrelor didactice din comuna Ciolpani
Hotararea nr.38 privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajistile de pe raza comunei Ciolpani, judetul Ilfov
Hotararea nr. 39 privind preluare din administrarea Consiliului Judetean Ilfov a unor sectoare de drum
Hotararea nr.40 privind atribuirea de denumire unei strazi noi din localitatea Ciolpani, judetul Ilfov
Hotararea nr.41 privind trecerea din domeniul privat al comunei Ciolpani in domeniul public
Hotararea nr.42 privind trecerea din domeniul privat in domeniul public al comunei Ciolpani a imobilului, teren cu destinatie drum situat in tarla 33,
Hotararea nr.43 privind trecerea din domeniul privat in domeniul public al comunei Ciolpani a imobilului, teren cu destinatie drum situat in tarla 33, parcela 317
Hotararea nr.44 privind modificare amplasament teren atribuit in baza Legii nr. 15 din 2003 si atribuire teren in folosinta gratuita
Hotararea nr.45 privind aprobarea Planului anual de formare profesionala a alesilor locali si a personalului din cadrul Primariei comunei Ciolpani pentru anul 2021
Hotararea nr.46 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
Hotararea nr.47 privind acordarea de mandate speciale ADTPBI
Hotararea nr.48 privind alocarea de la bugetul local a unui sprijin financiar  pentru Parohia Tiganesti
Hotararea nr.49 privind alocarea de la bugetul local a unui sprijin financiar Parohiei Ciolpani pentru achizitionarea si montarea a 3 aparate de aer conditionat
Hotararea nr.50 cu privire la aprobarea decontarii cheltuielilor de transport cadrelor didactice din comuna Ciolpani, judetul Ilfov
Hotararea nr.51 privind aprobarea Metodologiei de redactare si circulatie a Proiectelor de hotarari si a dispozitiilor
Hotararea nr.52 privind aprobarea Raportului de evaluare a capacitatii de apararea impotriva incendiilor
Hotararea nr.53 privind aprobarea  Programului „Primul meu ghiozdan” pentru susținerea învățământului școlar în comuna Ciolpani.
Hotararea nr.54 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ– investitor Cocorinov Mihaela si Cocorinov Virgil Traian
Hotararea nr.55 privind desemnare reprezentanti in Consiliul de Administratie, Comisia de evaluare
Skip to content